Niepoprawna pisownia

porzar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pożar

Poprawna pisownia, znaczenie: pożar jest określeniem sytuacji, w której coś się gwałtownie pali – budynki lub lasy. Ogień jest niekontrolowany i zajmuje szybko duży obszar. Przenośnie wyraz pożar jest używany jako określenie wybuchu gwałtownego uczucia. Może też oznaczać wydarzenie o dramatycznym przebiegu.
Gramatycznie wyraz pożar jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. Poprawnie piszemy go przez ż. W tym wypadku jest to wyjątek, ponieważ litera ta nie wymienia się na: g, z, s, dz, h, ź i nie ma innej reguły ortograficznej, która by wyjaśniała taką formę zapisu. Poprawną pisownię wyrazu pożar trzeba więc zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Pożar strawił wiele hektarów lasów i zabił wiele zwierzęcych istnień.
Marcin nie wiedział, że swoim zachowaniem wywoła pożar, który nie zgaśnie przez wiele miesięcy.
Ten pożar zapamiętamy na całe życie, gdy przez głupią zabawę z ogniem, spłonął nasz dom.


Niepoprawna pisownia

poszar

Niepoprawna pisownia