Niepoprawna pisownia

zkąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skąd

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną zgodną z poprawną polszczyzną formą zapisu tego terminu jest pisownia łączna oraz przez s. Skąd zatem biorą się tak częste pomyłki popełniane podczas zapisywania słowa skąd? Wynikają one najczęściej z błędnej artykulacji. Jako że dla naszego narządu mowy stosunkowo trudne jest wymówienie dwóch bezdźwięcznych spółgłosek bezpośrednio obok siebie (w tym przypadku s i t), to zdarza nam się nieświadomie udźwięczniać s do z. Słysząc taki wydźwięk słowa, próbujemy je w ten sposób zapisać, co oczywiście jest błędem.
Powyższe wyrażenie może pełnić w zdaniu dwie różne funkcje, w zależności od jego kontekstu. Może być wykrzyknikiem, podkreślającym sprzeciw w stosunku do tego, co mógł zasugerować nam rozmówca. Może również pełnić rolę zaimka, który służy do rozpoczynania zdań podrzędnych, określających kierunek lub miejsce, w którym rozpoczęło się jakieś działanie lub wydarzenie oraz do zadawania pytań o to właśnie miejsce lub kierunek.

Przykłady poprawnej pisowni

Skąd masz informacje, że godziny naszej pracy ulegną zmianie?
Powinna niedługo być w Krakowie, skąd jutro wyruszy w dalszą drogę.
Skąd! Nigdy nie byłem i nie będę zaangażowany w żadną działalność polityczną!


Niepoprawna pisownia

z kąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kąt

Niepoprawna pisownia