Choć oba sformułowania są jak najbardziej poprawne, a co więcej – brzmią identycznie – ich znaczenia różnią się diametralnie. W znacznej większości przypadków poprawne będzie użycie pisowni krzyk – z wykorzystaniem rz, jednak z uwagi na to, że pisownia kszyk przez sz również funkcjonuje w języku polskim (chociaż w bardzo wąskim kontekście) warto zapoznać się z poniższymi definicjami i przykładami. Przypominamy także o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

krzyk

Poprawna pisownia, znaczenie: krzykiem w języku polskim nazywamy głośne wołanie lub nieartykułowane dźwięki. Jest to również głośny dźwięk, który wydawany jest najczęściej przez ptactwo. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, iż po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j oraz w należy zapisywać dwuznak rz, stąd również w tym przypadku prawidłowy jest zapis z udziałem tych głosek.

Przykłady poprawnej pisowni

Usłyszałam głośny krzyk, więc odwróciłam się.
Idealną ciszę przerywał od czasu do czasu krzyk ptactwa wodnego.
Co to za krzyk, co się tutaj dzieje? Czy znów się pokłóciliście?


Poprawna pisownia

kszyk

Poprawna pisownia, znaczenie: kszyk z kolei to nazwa małego, jasnobrązowego ptaka o długim dziobie, zamieszkującego tereny Europy i Azji. Termin ten jest wyjątkiem ortograficznym i powinien być zapisywany przez sz.

Przykłady poprawnej pisowni

Kszyk spotykany jest najczęściej na terenach podmokłych.
Ptak o nazwie kszyk ma po bokach głowy charakterystyczne, jasne pasy.
W Europie notuje się ostatnio spadek liczebności ptactwa, przykładowo gatunków takich jak kszyk.


Niepoprawna pisownia

kżyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krzyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kżyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kszyg

Niepoprawna pisownia