Niepoprawna pisownia

na potkane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napotkane

Poprawna pisownia