Niepoprawna pisownia

nieprzekonuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przekonuje

Poprawna pisownia