Poprawna pisownia

dzięki

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik rodzaju niemęskoosobowego w liczbie mnogiej, który w takiej formie zapisu może występować w mianowniku lub bierniku. Potocznie jego znaczenie jest zbliżone do słów dziękuję lub dziękujemy i oznacza podziękowanie komuś za coś. Może także funkcjonować jako przyimek – wówczas łączy się z rzeczownikiem w celowniku i tworzy w ten sposób wyrażenie przyczyny czegoś – służy do wyrażenia, że czynność odbywa się z niezbędną pomocą rzeczy lub osoby, które opisane są przez wyrażenie za przyimkiem.
Dzięki zapisujemy wyłącznie przez ę (nigdy przez en!). Zgodnie ze spostrzeżeniami Aleksandra Brucknera (wybitnego polskiego historyka literatury i kultury polskiej) żaden inny język słowiański nie posiada zbitki głosek , dlatego przyjąć należy, iż Polacy wraz z rozwojem i ewolucją języka polskiego sami wykształcili taką głoskę. Ponieważ wyrazy historyczne zachowujemy w oryginalnej pisowni, wynikającej z etymologii poprawny pozostaje zapis z ę, zaś niepoprawna pisownia z en wynika z uproszczeń fonetycznych związanych z wymową słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki, tego mi właśnie było trzeba. To miłe, że tak o mnie dbasz!
Dzięki temu, że wyruszyliśmy wcześniej niż planowaliśmy, korek w którym stoimy nie powinien nam pokrzyżować planów.
Parafianie w kościele odmawiali modlitwy składając Bogu dzięki za okazane łaski.


Niepoprawna pisownia

dzienki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzieki

Niepoprawna pisownia