Niepoprawna pisownia

biegunah

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biegunach

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

biegónach

Niepoprawna pisownia