Omawiane wyrażenie należy zawsze zapisywać rozłącznie. Pisownię tę uzasadnia jego budowa – składa się ono z dwóch członów, z których każdy pełni swoją funkcję: partykuła a wzmacnia wypowiedź, z kolei nuż to wyraz typowo ekspresywny.

Poprawna pisownia

a nuż

Poprawna pisownia, znaczenie: a nuż to konstrukcja spełniająca w języku polskim funkcję wykrzyknienia. Używamy jej w sytuacji kiedy osoba mówiąca obawia się czegoś lub też wręcz przeciwnie – ma nadzieję, że coś się stanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Lepiej ubierz się ciepło – a nuż pod wieczór się ochłodzi.
Weźmy ze sobą ubrania na zmianę, bo a nuż będziemy chcieli tam przenocować.
Zawsze zamykam drzwi na trzy zamki, bo a nuż ktoś będzie próbował się włamać.


Niepoprawna pisownia

anuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a nusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a nurz

Niepoprawna pisownia