Niepoprawna pisownia

biznes plan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biznesplan

Poprawna pisownia, znaczenie: biznesplan to dokument w przedsiębiorstwie, opisujący jego plan rozwojowy. Często jest podstawą udzielania świadczeń na rzecz firmy na przykład przez banki. Ma na celu wykazanie opłacalności przedsięwzięcia.
Biznesplan jest słowem, które należy zapisywać łącznie. Biznes- jest w tym przypadku traktowany jak przedrostek, określający, o jaki plan chodzi. Z tego względu należy zapisywać razem takie połączenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Biznesplan jest niezwykle ważny, kiedy zakładasz przedsiębiorstwo, albo chcesz je rozwinąć.
Szczegółowy biznesplan, przedstawiający rozwój naszej firmy, został przygotowany przez Anię.
Podczas ostatniej lekcji przedsiębiorczości uczyliśmy się, jak przygotować własny biznesplan.


Niepoprawna pisownia

biznes-plan

Niepoprawna pisownia