Niepoprawna pisownia

ścieszka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścieżka

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ścieżka oznacza wąską, nieutwardzoną drogę, która biegnie przez las lub inny teren. Zazwyczaj przeznaczona jest wyłącznie dla ruchu pieszego. Można tak nazywać także inne drogi bez utwardzenia.
Ścieżka należy pisać przez ż, ponieważ pochodzi od staropolskich wyrazów, takich jak ściegna oraz śćdza. Takie pochodzenie uwarunkowało historycznie, że wyraz ścieżka zapisuje się przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Długa, wąska i bardzo kręta ścieżka wiodła przez las, który porastał południowe zbocze góry.
Każda ścieżka, na którą wkraczali, wydawała się im coraz węższa i trudniejsza do przebycia.
Tamta ścieżka, która oznakowana jest czerwonym szlakiem, powiedzie was prosto do schroniska.


Niepoprawna pisownia

ścierzka

Niepoprawna pisownia