Obie poniższe formy, choć z pozoru bardzo podobne, oznaczają zgoła co innego. Warto zapamiętać znaczenie każdej z nich, by później prawidłowo je stosować – tu szczególnie warta podkreślenia jest informacja, że wymienne stosowanie tych słów to błąd językowy. Aby go nie popełnić zapoznaj się z naszymi definicjami i przykładami użycia w zdaniu.

Poprawna pisownia

zborze

Poprawna pisownia, znaczenie: forma zborze to odmieniony w miejscowniku i wołaczu rzeczownik zbór. W ten sposób nazywamy lokalną wspólnotę wiernych kościołów protestanckich oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich. W dawnej polszczyźnie termin ten oznaczał zbiorowisko, skupienie ludzi, ale również synod czy sobór, czyli zjazd wyższych duchowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj w zborze usłyszałam bardzo mądre słowa o miłości i szacunku do drugiej osoby.
Miłego wieczoru. Do zobaczenia w zborze w niedzielę rano.
Pastor poprosił, by wierni w zborze mieli zawsze wyciszone telefony.


Poprawna pisownia

zboże

Poprawna pisownia, znaczenie: zboże to rzeczownik, określający roślinę z rodziny traw, która uprawiana jest dla jadalnego ziarna. Korzenie tego wyrazu sięgają aż do czasów języka prasłowiańskiego, w którym oznaczał on dobrobyt, szczęście. Wraz z ewolucją języka, zaczęto tak nazywać roślinę, której ziarno jest w stanie nakarmić ogromną ilość osób.

Przykłady poprawnej pisowni

Płonące zboże szybko zwróciło uwagę przejeżdżających drogą osób.
Ze względu na panującą w tym roku suszę, zboże znacznie zdrożało, co znaczy, że również chleb będzie coraz droższy.
Młodzież weszła na pole, by wykorzystać zboże jako plener do robienia sobie zdjęć.