Niepoprawna pisownia

pródż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prócz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prudż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prucz

Niepoprawna pisownia