Poprawna pisownia

znaleźć

Poprawna pisownia, znaczenie: we współczesnej polszczyźnie dopuszczona do użytku jest wyłącznie forma znaleźć. Błędy w zapisie (próby pisowni znaleść) wynikają najczęściej z niepoprawnej artykulacji, podczas której słyszalna jest spółgłoska ś.
Określenie znaleźć to czasownik przechodni dokonany (forma niedokonana znajdować), który w języku polskim ma kilka różnych znaczeń. Znaleźć to między innymi: coś uzyskać lub osiągnąć dzięki staraniom, stać się właścicielem czegoś, wywnioskować występowanie czegoś w czymś, natrafić na coś, a także – szukając, ustalić miejsce pobytu kogoś lub czegoś. Do przykładowych synonimów tego słowa zaliczamy: wyłowić, wydobyć, wykryć, wytropić, zlokalizować, wypatrzyć oraz odkryć.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nie udało mi się znaleźć sukienki, spełniającej wszystkie moje wymagania.
Aby znaleźć w sobie wewnętrzną siłę, niejednokrotnie musimy być postawieni przed trudną życiową sytuacją.
Czy pomożesz mi znaleźć mój zgubiony ołówek?


Niepoprawna pisownia

znaleść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znaleśdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znaleźdź

Niepoprawna pisownia