Niepoprawna pisownia

weganem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

weganinem

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie należy mówić weganinem. Wynika to z faktu, że podstawowe określenie brzmi weganizm, a zatem temat całego słowa to wegan-. Pochodzi on od angielskiego vegan, które zostało spolszczone do bardziej akceptowalnej pisowni przez w. Z kolei mężczyzna, który należy do tej grupy, to weganin, gdyż tylko takie określenie jest zgodne z zasadami słowotwórstwa w języku polskim. Odmieniając słowo weganin, należy użyć określenia weganinem, co jest zgodne z zasadą deklinacji rzeczowników męskoosobowych.
Wyrażenie jest weganinem oznacza, że mężczyzna, o którym mowa, należy do grupy wegan, czyli ludzi świadomie rezygnujących ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego. Oznacza to, iż oprócz mięsa, nie jada on także jajek, mleka, miodu i ich przetworów.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek został weganinem, przez co kompletnie nie wiem, co podać mu na obiad, gdy nas odwiedzi.
Chciałbym być weganinem, ale nie wyobrażam sobie, jak skomplikowana będzie ta dieta.
Dowiedziałem się, że Karol jest weganinem już od siedmiu lat i schudł przy tym o dziesięć kilo.