Niepoprawna pisownia

paułza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pauza

Poprawna pisownia, znaczenie: pauza oznacza przerwę. Może odnosić się do przerwy między lekcjami albo do przerwy w wykonywaniu konkretnej czynności. Oznacza także przerwę pomiędzy dźwiękami w muzyce. W typografii wykorzystywana jest jako pozioma kreska, myślnik.
Wyraz pauza pochodzi od łacińskiego pausa. Jego pisownia została określona za pomocą etymologii, gdyż wyrazy zapożyczone zapisuje się w sposób jak najbardziej podobny do oryginału.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomiędzy dźwiękami nastała absolutna cisza, pauza, która pozwoliła na podniesienie napięcia.
Pauza i półpauza są znakami topograficznymi, które należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
W końcu długa pauza. Może pójdziemy do sklepiku, żeby kupić sobie coś dobrego do jedzenia?


Niepoprawna pisownia

paóza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pausa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pałza

Niepoprawna pisownia