Niepoprawna pisownia

na pochybel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na pohybel

Poprawna pisownia, znaczenie: na pohybel jest archaicznym, najczęściej używanym w literaturze wyrażeniem, które oznacza na czyjąś zgubę, nieszczęście. Wyraża dezaprobatę i sugeruje, że życzymy komuś szkody, a czasem nawet śmierci. W oryginale, w języku ukraińskim, było nazwą szubienicy, a także przenośnym określeniem, znaczącym śmierć, zatracenie.
Na pohybel należy zapisywać przez h, ponieważ stanowi zapożyczenie z języka ukraińskiego. W polszczyźnie istnieje zasada, że słowa zapożyczone piszemy właśnie przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Wznosząc ku górze puchar, wykrzyknął donośnie: Na pohybel wrogom naszego narodu!
W karczmie zasiadła przy piwie cała kompania i zaraz zaczęła wznosić okrzyki na pohybel.
Wyrażenia na pohybel nie używa się obecnie w mowie potocznej, choć jest spotykane w książkach.


Niepoprawna pisownia

napochybel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napohybel

Niepoprawna pisownia