Niepoprawna pisownia

zkim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z kim

Poprawna pisownia, znaczenie: z kim jest to wyrażenie przyimkowe, stanowiące połączenie przyimka z zaimkiem pytającym. Jest łączone z czasownikiem. Jeżeli przyjmuje formę pytania to odpowiedzią jest rzeczownik. Z kim pójdę do kina? Z moją najlepszą koleżanką. Z kim? z czym? To pytania przypisane do narzędnika, który jest jednym z przypadków deklinacji. Zgodnie z zasadami ortografii z kim, piszemy zawsze oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja przyjaciółka ma jutro urodziny, w związku z tym chcę przygotować imprezę, ale jeszcze nie wiem z kim to zrobię.
Pani Basiu proszę na jutro przygotować zestawienie przychodów i rozchodów za cały miesiąc oraz bilans za ostatnie pół roku, nie interesuje mnie z kim pani to zrobi, ale mam mieć to jutro na biurku!
Dostałam zaproszenie na imieniny twojego brata, ja pójdę z Kubą, a ty z kim będziesz?


Niepoprawna pisownia

skim

Niepoprawna pisownia