Niepoprawna pisownia

zamłody

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za młody

Poprawna pisownia