Poprawna pisownia

myślisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

myźlisz

Niepoprawna pisownia