Poprawna pisownia

zatem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za tem

Niepoprawna pisownia