Poprawna pisownia

zatem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz, który w języku polskim może pełnić funkcję spójnika oraz partykuły. W pierwszym przypadku przyłącza on wniosek z twierdzenia, które zaprezentowane jest w zdaniu poprzednim (inaczej: a więc, toteż) a w połączeniu ze spójnikiem a przyłącza także wyrażenie, które podaje w inny sposób informację zawartą w zdaniu przed nim, inaczej: czyli, to znaczy, innymi słowy. Jako partykuła, zatem wprowadza nawiązanie do bieżącej sytuacji lub kontekstu rozmowy.
Zatem zaliczane jest do wyrażeń zaimkowych, które jednocześnie są zrostami. Oznacza to, że niegdyś zwrot ten tworzyły dwa oddzielne słowa, jednak obecnie zasady pisowni polskiej wyraźnie nakazują łączne zapisywanie wszystkich zrostów, włącznie z tym powyższym.

Przykłady poprawnej pisowni

Odstawiłem rano samochód do mechanika, a zatem muszę do pracy jechać rowerem.
Udało mi się solidnie przygotować na dzisiejsze kolokwium, zatem mam nadzieję, że bez problemu je zdam.
Ktoś inny przyznał się do popełnienia tego przestępstwa, zatem Ty jesteś wolny.


Niepoprawna pisownia

za tem

Niepoprawna pisownia