Niepoprawna pisownia

kóla

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kula

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik kula oznacza bryłę, która posiada zamkniętą powierzchnię, a każdy z punktów ma taką samą odległość od jej środka. Określenia tego używa się również, by opisać każdy przedmiot, który ma taki właśnie kształt.
Dla osób niepełnosprawnych i po wypadkach przeznaczone jest kula, która jest sprzętem ortopedycznym, ułatwiającym poruszanie się samodzielnie bez nadmiernego obciążania nogi. Zapewnia także odpowiednią stabilizację.
W sporcie kula to sprzęt o określonej wadze, który używany jest do miotania.
Nazywa się tak również pociski do broni palnej.
Słowo kula należy zapisywać przez u. Można to wyjaśnić za pomocą zasady fonetycznej, a także w oparciu o historyczne rozróżnianie głosek u i ó w trakcie ich wymawiania. Według zasady fonetycznej do każdej głoski przypisana jest dana litera. Dawniej u wymawiane było jako u, a z kolei ó miało dźwięk pośredni pomiędzy u i o. Kula zapisywane jest przez u, ponieważ zawsze wymawiana była wyraźnie przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wystrzeliła ostatnia kula z jego pistoletu, wyciągnął rapier i ruszył, by natrzeć na swych przeciwników.
Nieopodal łóżka zawsze stała kula, która pomagała niepełnosprawnej Beacie poruszać się samodzielnie po mieście.
Kula Ziemska to jak dotąd jedyna znana ludziom planeta, na której rozwinęło się życie.