Wszystkie trzy przedstawione niżej formy są poprawne.

Poprawna pisownia

chłopcy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chłopcy oznacza młodych ludzi płci męskiej, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku dorosłego. Słowo chłopcy jest rzeczownikiem w mianowniku liczby mnogiej. W liczbie pojedynczej rzeczownik ma formę chłopiec, ale też istnieje forma potoczna, czyli chłopak. Regularną formą jest rzeczownik chłopcy. Warto zaznaczyć, że obie formy są poprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

Chłopcy spóźnili się na lekcje, ponieważ grali w piłkę nożną i zapomnieli o bożym świecie.
Chłopcy są nieznośni – wiecznie brudni i wrzeszczący.
Chłopcy, chodźmy na lody, mamy jeszcze dużo czasu!


Poprawna pisownia

chłopacy

Poprawna pisownia, znaczenie: forma chłopacy jest potoczna, używana czasami nieformalnie w mowie, jednak nie powinna być stosowana w piśmie.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol wychodź już, chłopacy po Ciebie przyszli i czekają.
Mamo, mamo, tamci chłopacy mnie zbili! Weź im coś powiedz, żeby już tego nie robili.
Tamci chłopacy to jakaś banda, która pojawia się tu regularnie.


Poprawna pisownia

chłopaki

Poprawna pisownia