Słowa niezaznaczone oraz nie zaznaczone mogą być używane w obu zapisach, jednak każdy z nich należy wykorzystać w innym kontekście.

Poprawna pisownia

niezaznaczone

Poprawna pisownia, znaczenie: niezaznaczone to imiesłów przymiotnikowy, w przypadku którego korzystamy z zasady, że tego typu słowa, podobnie jak przysłówki, przymiotniki czy rzeczowniki należy zapisywać łącznie z partykułą nie. Słowo to należy wykorzystywać do opisu danej cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezaznaczone na specjalnym arkuszu odpowiedzi nie będą brane pod uwagę podczas sprawdzania pracy.
Tu masz dwie niezaznaczone opcje, musisz wybrać jedną z nich, jeśli chcesz przejść dalej.
Te niezaznaczone okienka nie są obowiązkowe, więc możesz przejść na kolejną stronę formularza.


Poprawna pisownia

nie zaznaczone

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie zaznaczone używane jest wyłącznie wówczas, kiedy ma za zadanie podkreślić cechę i uwydatnić przeciwieństwo. W tym przypadku wyjątkowo możemy dla podkreślenia tego kontekstu zapisać je rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

To jest nie zaznaczone, tylko niedbale odfajkowane, więc popraw, zanim oddasz do sprawdzenia.
Nauczyciel krzyczał na nią za odpowiedzi, które były nie zaznaczone, ale brzydko pomazane.
Te opcje są nie zaznaczone, tylko pominięte, pewnie dlatego nie możesz nic więcej zrobić.