Niepoprawna pisownia

za rzucaliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarzucaliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zarzócaliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażucaliście

Niepoprawna pisownia