Poprawna pisownia

zaproponować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponować

Niepoprawna pisownia