Niepoprawna pisownia

brzytki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzydki

Poprawna pisownia, znaczenie: brzydki to określenie, które odnosić się może do zjawiska, przedmiotu czy osoby. Oznacza, że ktoś lub coś jest nieładne i zazwyczaj odnosi się do subiektywnych wrażeń. Przymiotnik ten wyjątkowo często wykorzystuje się do opisywania pogody.
Brzydki oznaczać może również, że ktoś nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad moralnych i postępuje nagannie.
Słowo brzydki poprawnie zapisujemy przez literę d. Niepoprawną formą zapisu jest ta przez t. Wynika ona z tego, że dźwięczne d, w celu uproszczenia w artykulacji, zmienia się w trakcie wymowy na t – takie zjawisko nazywane jest ubezdźwięcznieniem. Prawidłową formę zapisu można wytłumaczyć tym, że w wyrazach pokrewnych, takich jak: brzydula, brzydal czy brzydota, występuje spółgłoska d. Powinna więc znaleźć się także w słowie brzydki.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem czemu, ale moja koleżanka powiedziała, że mój pies jest brzydki, może chciała mi zrobić przykrość.
Kiedy chodzę po sklepach, to czasami się zastanawiam, kto wymyśla takie brzydkie ubrania.
Nie chcę nosić różowej sukienki, nie lubię tego koloru! Moim zdaniem jest po prostu brzydki.


Niepoprawna pisownia

bżytki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżydki

Niepoprawna pisownia