Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zarówno pasowania tempo jak i tępo może być poprawna, jednak wraz z inną pisownią zmienia się znaczenie słowa. Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń.

Poprawna pisownia

tempo

Poprawna pisownia, znaczenie: tempo zapisujemy przez em. Pisownia ta jest wynikiem przyjęcia do języka polskiego włoskiego słowa tempo (czas), wraz z jego oryginalną pisownią.
Zapisany w taki sposób wyraz tempo odnosi się do prędkości i może występować w takich znaczeniach jak:
1. Prędkość utworu muzycznego
2. Szybkość czyjegoś działania lub szybkość toczących się wydarzeń
3. Miarowość, rytmiczność ruchu.

Przykłady poprawnej pisowni

Na koniec biegu maratończycy zwiększyli tempo.
Tempo utworu zostało oznaczone za pomocą liczby.
Nie podoba mi się ten utwór, ma za wolne tempo.
Wydarzenia w powieści przygodowej powinny toczyć się w szybkim tempie.
Miarowe tempo kroków było jego znakiem rozpoznawczym.


Poprawna pisownia

tępo

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei wyraz tępo powinien być zapisywany przez ę. Jego pisownia sięga jeszcze języka staropolskiego i wyraźnego artykułowania głosek nosowych, takich jak ą oraz ę.
W tej pisowni tępo posiada znaczenie odnoszące się do cech umysłowych człowieka lub ostrości przedmiotu. W mowie potocznej częściej pojawia się w formie przymiotnika tępy / tępa niż przysłówka. Występuje w znaczeniu:
1. Przedmiot wyglądający nieostro, mający gładkie zakończenie
2. Zachowania obrazującego małe zdolności umysłowe, głupotę
3. Zachowania będącego wynikiem apatii, bierności, nudy

Przykłady poprawnej pisowni

Gapiła się na niego tępo.
Tępo zakończony przedmiot musiał uderzyć go w głowę, skoro ma wielkiego guza.
Według wielu ludzi, osoby opóźnione w rozwoju zachowują się tępo.
Tępo spoglądał w przestrzeń, pogrążony w melancholii.