Poprawna pisownia

monarcha

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo monarcha należy zapisywać przez ch. Decyduje o tym zasada, która mówi, że jeśli istnieje możliwość wymiany ch na sz w słowie pokrewnym, należy użyć właśnie tego dwuznaku. W przypadku słowa monarcha wymiana zachodzi w słowie monarszy.
Monarcha to władca państwa o ustroju monarchicznym. Rządzi nim zazwyczaj od śmierci poprzedniego monarchy do swojej własnej śmierci (choć mogą zdarzyć się przypadki abdykowania, czyli ustąpienia wcześniej z tronu). Zazwyczaj władca dziedziczny, czasem elekcyjny, wybrany większością głosów uprawnionych do głosowania osób.

Przykłady poprawnej pisowni

W różnych krajach monarcha może nosić różne tytuły, na przykład król, cesarz czy kalif.
Maharadża to historyczny tytuł monarchy indyjskiego, oznaczający najpierw króla, a potem księcia.
Monarcha podczas koronacji otrzymuje atrybuty swojej władzy, takie jak berło i korona.


Niepoprawna pisownia

monarha

Niepoprawna pisownia