Obie poniższe formy pochodzą od tego samego wyrazu i brzmią bardzo podobnie, nie oznacza to jednak, że możemy stosować je zamiennie. Warto przyswoić sobie funkcję każdej z nich, aby nie popełnić błędu językowego – pomocne w tym będą definicje wraz z przykładami użycia w zdaniu, które przygotowała poniżej nasza redakcja. Wyraz morderca oznacza osobę, która dopuściła się morderstwa, czyli przestępstwa polegającego na umyślnym pozbawieniu życia drugiego człowieka.

Poprawna pisownia

mordercą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie mordercą to forma podstawowa odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. W myśl obowiązującej w języku polskim zasady, nakazującej zapis głoski ą na końcu tej formy deklinacyjnej rzeczowników, wyraz ten powinien być zawsze kończony za pomocą tej samogłoski.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałam jak wczoraj zabiłeś jaszczurkę. Nie będę rozmawiała z mordercą!
Przeprowadzony z seryjnym mordercą wywiad został wydany w formie książki.
Nie nazywaj mnie mordercą tylko dlatego, że od czasu do czasu lubię zjeść mięso.


Poprawna pisownia

mordercom

Poprawna pisownia, znaczenie: mordercom to z kolei wersja odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Zgodnie z istniejącą we współczesnej polszczyźnie zasadą dotyczącą tej formy deklinacyjnej, na jej końcu zawsze piszemy om.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety, niektórym mordercom z okresu wojny udało się uniknąć sprawiedliwej kary.
Kara wymierzana mordercom powinna być adekwatna do popełnionego przez nich przestępstwa.
Czy uważasz, że tego rodzaju mordercom należy się kara śmierci?