Niepoprawna pisownia

na bierząco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na bieżąco

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie rzeczownika z inną częścią mowy, w tym przypadku z przysłówkiem. Wyrażenia te w większości przypadków należy zapisywać oddzielnie i reguła ta dotyczy również powyższego zwrotu. Z kolei jego zapis przez ż może być uzasadniony inną regułą, która nakazuje pisownię ż zawsze wtedy, gdy w innej formie tego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na jedną z następujących głosek: g, dz, h, z, ź lub s. W tym przypadku: na bieżącobieżącybiegać.
Znaczenie tego terminu to inaczej: bez spóźnienia, regularnie, wtedy gdy na coś pora, ale także w miarę dziania się czegoś lub w miarę upływającego czasu.

Przykłady poprawnej pisowni

Czytając każdy rozdział z podręcznika, na bieżąco notowałam najważniejsze informacje.
Dzięki nauce historii na bieżąco, nie miałam problemu ze zdaniem matury na wysokim poziomie.
Cukrzycy muszą na bieżąco kontrolować swój poziom cukru we krwi.


Niepoprawna pisownia

nabieżąco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na bieżonco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nabieżonco

Niepoprawna pisownia