Niepoprawna pisownia

spowodu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z powodu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie z powodu zapisujemy rozłącznie i przez literę z. Jest ono wyrażeniem przyimkowym, a takie, zgodnie z zasadami języka polskiego, zapisujemy rozłącznie, o ile nie są zrostami. Pisownię przez z można z kolei wyjaśnić tym, iż nie będąc zrostem, z nie zostało ubezdźwięcznione. Jest to taki sam przyimek, jaki występuje w innych pytaniach, np. Z jakiego powodu?, Z czego to wynika?. Gdy nie znajduje się przed bezdźwięcznym p, wyraźnie daje się usłyszeć, że jest to dźwięczne z, dlatego musi zostać ono tak zapisane.
Z powodu oznacza, że coś stało się z jakiejś przyczyny. Może być to wywołane działaniem człowieka albo wydarzyć się bez jego udziału.

Przykłady poprawnej pisowni

Z powodu panującej pandemii należy przestrzegać zasad higieny, które zostały ostatnio wdrożone.
Z powodu burzy i złych warunków atmosferycznych nastąpiła przerwa w dostawie prądu, nasi technicy już się tym zajęli.
Z powodu przerwy urlopowej nie ma dentysty, do którego chodziłem, dlatego przełożyłem wizytę na inny termin.


Niepoprawna pisownia

zpowodu

Niepoprawna pisownia