Niepoprawna pisownia

Fejsbuk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Facebook

Poprawna pisownia, znaczenie: Facebook to nazwa własna portalu społecznościowego, który pozwala na odnajdywanie znajomych i łączenie się z nimi poprzez sieć. Dzięki niemu możliwe jest udostępnianie różnorodnych materiałów oraz dyskusje o nich ze znajomymi lub w grupach tematycznych.
Ze względu na to, że Facebook to nazwa własna zaczerpnięta z języka angielskiego, zawsze powinna być zapisywana w oryginalnej formie.

Przykłady poprawnej pisowni

Facebook nie jest moim ulubionym medium społecznościowym. Znacznie bardziej wolę Twitter.
Facebook potrafi pożreć naprawdę dużo czasu, jeśli regularnie się na niego wchodzi i coś sprawdza.
Uważam, że doskonałym sposobem na utrzymywanie znajomości na odległość, jest Facebook.


Niepoprawna pisownia

Face book

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Face-book

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Fejzbuk

Niepoprawna pisownia