Niepoprawna pisownia

włanczam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włączam

Poprawna pisownia, znaczenie: włączam oznacza, że osoba mówiąca w sposób powtarzalny uruchamia jakieś urządzenie. Jest to czasownik włączyć w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
Włączam należy zawsze zapisywać z wykorzystaniem nosowej samogłoski ą umieszczonej po spółgłosce ł. Taki zapis jest wynikiem historycznego rozwoju językowego, który ukształtował nosowe samogłoski ą i ę, pozostawiając je w funkcjonujących dzisiaj wyrazach. W przypadku słowa włączyć, zarówno kiedy mówimy o jednorazowej, jak i powtarzalnej czynności, temat czasownika się nie zmienia i zawiera nosowe ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Od kiedy kupiliśmy wiatrak, włączam go w każde południe, aby nieco obniżyć temperaturę powietrza w domu.
Już od roku nie włączam telewizora, gdyż uważam, że oglądanie w nim wiadomości to strata czasu.
Nigdy nie włączam muzyki na cały regulator, bo wiem, że mogłoby to przeszkadzać moim sąsiadom.


Niepoprawna pisownia

włonczam

Niepoprawna pisownia