Niepoprawna pisownia

włanczam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włączam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włonczam

Niepoprawna pisownia