Niepoprawna pisownia

grabiesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grabież

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grabierz

Niepoprawna pisownia