Poprawna pisownia

newralgiczny

Poprawna pisownia, znaczenie: newralgiczny – przymiotnik oznaczający coś bardzo istotnego, coś bez czego dana rzecz nie może się odbyć, główny składnik. To coś, co jest istotne, ważne, priorytetowe i od czego wszystko zależy. Jedyna poprawna pisownia zawiera w sobie literę w zamiast f z racji na pochodzenie słowa – newralgia, co oznacza nerwoból. Błędna pisownia jest spowodowana uproszczeniem w wymowie, kiedy to może się wydawać, że słyszalne jest f, a ze względu na rzadkie spotykanie i nieznajomość słowa niektórzy mogą utrwalać niepoprawny jego zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

To bardzo ważny element! Wręcz newralgiczny! Bez niego ani rusz!
W tym przepisie newralgiczny jest czosnek. Nada on wspaniałego aromatu
W tym filmie musimy mieć tego aktora, to newralgiczne.


Niepoprawna pisownia

nefralgiczny

Niepoprawna pisownia