Poprawna pisownia

gubi

Poprawna pisownia, znaczenie: gubi to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik gubić. Jego znaczenie to: zapodziać, tracić, zawieruszyć coś, ale również stracić, zaprzepaścić szansę na coś, a także, po uprzednim dodaniu zaimka zwrotnego się – utracić orientację w terenie.
Omawiane sformułowanie zawsze zapisujemy przez u, a zapis ten jest umotywowany historycznie. Już w języku prasłowiańskim istniało określenie gubiti – dopuszczać, aby coś zginęło. Zatem zgodnie z zasadą językową, nakazującą maksymalnie zbliżony do oryginały zapis wyrazów rodzimych, czasownik gubi piszemy przez u otwarte.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wytrzymam z nim! Bez przerwy coś gubi.
Moja prababcia nie czuje się najlepiej – ostatnio ciągle czegoś zapomina i wiecznie coś gubi.
Marta zupełnie nie ma orientacji w terenie – gubi się nawet w supermarketach.


Niepoprawna pisownia

góbi

Niepoprawna pisownia