Zarówno forma wynikł, jak i wyniknął pochodzi od bezokolicznika wyniknąć. Czasownik ten oznacza: powstać jako rezultat czegoś, a także wpłynąć jako wniosek.
Oba omawiane sformułowania to postacie odmienione w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego. Obie również są dopuszczone do codziennego użytku przez językoznawców. Zarówno jedna jak i druga wersja czasownika wyniknąć może być stosowana w mowie, jak i w piśmie – co istotne obie formy funkcjonują równoważnie, a więc mogą być używane zamiennie.

Poprawna pisownia

wynikł

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Z jednej niewinnej uwagi wynikł konflikt, który na zawsze zmienił ich przyjaźń.
Pierwszy poważny problem wynikł między nami dopiero po kilku latach związku.
Mój błąd wynikł wyłącznie z nieuwagi, a nie faktycznej niewiedzy.


Poprawna pisownia

wyniknął

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Spór wyniknął przede wszystkim ze wzajemnego braku zrozumienia pomiędzy oboma stronami.
Problem wyniknął na kanwie niedotrzymanego przez jednego z pracowników terminu.
Konflikt pomiędzy studentami i profesorem wyniknął z powodu niewielkiej obecności młodzieży na wykładach.