Poprawna pisownia

młoda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muoda

Niepoprawna pisownia