Oba wyrażenia są poprawne językowo, co więcej, oba pochodzą od tego samego rzeczownika podstawowego, jednak nie należy używać ich zamiennie, gdyż różnią się znaczeniem. Wyrazem bazowym jest tu rzeczownik mamusia – zdrobnienie od matka, a także pieszczotliwe lub niekiedy ironiczne określenie teściowej. Jeśli nie wiesz, którego z wariantów użyć w kontekście Twojej wypowiedzi zapoznaj się z poniższymi definicjami i praktycznymi przykładami, a gdyby okazały się one niewystarczające zadaj swoje pytanie językowe do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

mamusią

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mamusią to wyraz podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Należy zwrócić uwagę na jego końcówkę – jej obecność uzasadnia reguła językowa, mówiąca, że rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na samogłoskę nosową ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiałam z Twoją mamusią, niedługo po Ciebie przyjedzie.
Nie mogę się doczekać kiedy pojadę z mamusią do wesołego miasteczka – powiedziała dziewczynka.
Wreszcie będę mamusią. To niełatwe zadanie, ale na pewno warte włożonego w nie wysiłku.


Poprawna pisownia

mamusiom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie mamusiom to z kolei fraza bazowa odmieniona w celowniku liczby mnogiej. Tego typu postacie deklinacyjne powinny być zawsze kończone głoskami om.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętajcie przypomnieć waszym mamusiom, że jutro przedszkole zamykane jest wcześniej.
Powiedzcie mamusiom, żeby na wycieczkę przygotowały wam drugie śniadanie.
Przekazałam mamusiom moich przedszkolaków, że planujemy wycieczkę do Krakowa.