Poprawna pisownia

użyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo użyć należy zapisywać przez ż. Jest słowem, które wywodzi się jeszcze z języka staropolskiego i swoje korzenie posiada w słowie żyć, również pisanym przez ż, które z kolei wywodzić możemy od žiti. Dzięki takiej historycznej pisowni, dziś w słowie tym występuje właśnie spółgłoska z kropką.
Użyć oznacza wykorzystać coś do swoich celów, do osiągnięcia czegoś, co jest dla nas istotne lub co musi zostać wykonane. To także wykorzystać kogoś do swoich celów. Wyraz ten oznacza również intensywne korzystanie z czegoś, dobrą zabawę.

Przykłady poprawnej pisowni

Ona ma tyle pieniędzy, że naprawdę może sobie użyć życia, zwiedzając i bawiąc się w najlepsze.
Jeśli nie potrafisz tego użyć, po prostu zapytaj, jak masz to zrobić, abyś czegoś przypadkiem nie zepsuła.
Gdy będziesz chciał użyć tego urządzenia, po prostu zgłoś to o dzień wcześniej i zarezerwuj je sobie.


Niepoprawna pisownia

urzyć

Niepoprawna pisownia