Niepoprawna pisownia

nie zgodna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezgodna

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodna to taka, którą cechuje nieustępliwość i skłonność do wszczynania kłótni lub sytuacji, będących wynikiem braku zgody. Niezgodna to też źle dobrana, stojąca w sprzeczności z czymś lub niepasująca do czegoś. Wyłączną poprawną formą pisowni jest w przypadku tego słowa zapis łączny, zaś każdy inny zawsze będzie uznawany za błąd ortograficzny. Wynika to z zasady mówiącej, że „nie” z przymiotnikami zawsze piszemy razem, jako jedno słowo. Do synonimów słowa niezgodna zaliczamy między innymi: nieustępliwa, kłótliwa, konfliktowa, skłócona, sprzeczna, niekonsekwentna, naganna, rozbieżna, nieharmonijna, niestosowna, nie na miejscu, nieprzystająca, niekompatybilna, nieodpowiednia, niespójna, przeciwstawna.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoja wersja wydarzeń jest niezgodna z tym, co mówił Twój brat. Pytanie który z was nie mówi prawdy!
Decyzja o cofnięciu dotacji była niezgodna z regulaminem konkursu, dlatego wniosłem zażalenie.
Ocena z pracy domowej jaką mam wpisaną w dzienniku, jest niezgodna z oceną, jaką nauczyciel wpisał mi w zeszycie.


Niepoprawna pisownia

niesgodna

Niepoprawna pisownia