Poprawna pisownia

niejako

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jako

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.