Poprawną formą pisowni w większości przypadków będzie wariant horda. Warto jednak zaznaczyć, że teoretycznie obie poniższe formy funkcjonują we współczesnej polszczyźnie i są poprawne. Jednak w zależności od zapisu, ich znaczenie zmienia się diametralnie, dlatego warto je poznać, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zdania – ze względu na różne znaczenia nie mogą być one rzecz jasna używane wymiennie.

Poprawna pisownia

chorda

Poprawna pisownia, znaczenie: chorda to wyraz, który przywędrował do nas bezpośrednio z języka łacińskiego. Oznacza on strunę grzbietową, czyli strukturę, która do dziś występuje u dorosłych osobników ryb, a także u form zarodkowych wielu innych gatunków.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć struna grzbietowa, czyli chorda, nie występuje u większości dorosłych osobników, różnych gatunków, do tej pory można spotkać ją u ryb.
U ludzi, lub też innych wyższych form ewolucyjnych, chorda w toku rozwoju zarodkowego i płodowego zastępowana jest przez kręgosłup.
Pozostałością po strukturze jaką jest chorda u ludzi są jądra miażdżyste w krążkach międzykręgowych.


Poprawna pisownia

horda

Poprawna pisownia, znaczenie: horda to określenie grupy, bandy, zgrai ludzi. W języku etnografów nazywa się tak wspólnie migrującą grupę osobników wśród ludności łowiecko-zbierackiej, natomiast dla zoologów jest to wielorodzinna grupa zwierząt należących do tego samego gatunku. Dawniej, szczególnie w żargonie typowo wojskowym, mówiono tak na wojsko koczowniczych ludów tureckich i mongolskich oraz na obóz wojskowy u tego typu koczowniczych ludów.

Przykłady poprawnej pisowni

Pasące się stado antylop znienacka otoczyła horda lwów.
Kiedy tylko przekroczyłam próg przedszkola, nagle otoczyła mnie horda zaciekawionych nieznaną twarzą kilkulatków.
Przerażał go fakt, że wokół obozowiska krążyła horda kojotów.