Fryderyk Chopin to jeden z najwybitniejszych kompozytorów i pianistów w historii polskiej muzyki. O Szopenie mówi się, że był romantycznym poetą fortepianu. Swoje utwory komponował w XIX wieku nadając im wyjątkowo głęboką ekspresję i czerpiąc inspiracje z polskiej muzyki ludowej.
W języku polskim naprawdę niewiele nazwisk ma tak zwaną pisownię wariantywną. Chopin jest jednym z nich. Dlatego też i Chopin, i Szopen – dwie formy jednego nazwiska – mają prawidłową pisownię. Pierwsza to pisownia oryginalna z języka francuskiego, druga jest formą spolszczoną.

Poprawna pisownia

Szopen

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia spolszczona.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie ulega wątpliwości, że Fryderyk Szopen był genialnym kompozytorem i pianistą.
Szopen należał do najsłynniejszych polskich muzyków żyjących w XIX wieku.
Cyprian Kamil Norwid napisał słynny Fortepian Szopena i nikomu taki tytuł nie przeszkadzał.


Poprawna pisownia

Chopin

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia oryginalna pochodząca z języka francuskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Chopin żył w Polsce i bardzo kochał swoją ojczyznę.
Fryderyk Chopin został pochowany na najsłynniejszym paryskim cmentarzu Père-Lachaise, natomiast jego serce wróciło do Warszawy.
Chopin rozsławił Polskę na całym świecie, zaś jego nazwisko znane jest praktycznie każdemu wykształconemu człowiekowi.