Poprawna pisownia

mężni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

menżni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męrzni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męszni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

menrzni

Niepoprawna pisownia