Meczy lub meczów to odmieniona w dopełniaczu liczby mnogiej forma rzeczownika mecz. Oznacza on część rozgrywek sportowych, rozgrywaną między dwoma drużynami lub zawodnikami, umożliwiającą wyłonienie zwycięzcy. Obie formy odmiany słowa mecz są poprawne, ale w mowie oficjalnej zaleca się stosowanie formy meczów, jednak językoznawcy dopuszczają również możliwość używania formy meczy. W języku polskim nie istnieje żadna zasada, która uzasadniałaby wybór jednej, a nie drugiej formy.

Poprawna pisownia

meczów

Poprawna pisownia, znaczenie: popularniejsza forma, w związku z czym rekomendujemy używanie właśnie tego zapisu.

Poprawna pisownia

meczy

Poprawna pisownia, znaczenie: jak mówią językoznawcy, forma meczy nie jest niezgodna z systemem gramatycznym polszczyzny, zwłaszcza, że do użytku dopuszczona jest jej analogiczna wersja, a mianowicie mieczy. Warto jednak zwrócić uwagę, że znacznie częściej – zarówno w prasie, jak i w mediach stosowany jest rzeczownik meczów, stąd też zalecamy użycie tamtej formy.

Przykłady poprawnej pisowni

Do tej pory szczęście nam sprzyja – nie przegraliśmy żadnego z trzech meczów.
Żaden z dotychczasowych meczy nie wywołał w kibicach tyle emocji co ten wczorajszy.
Nie oglądam meczów piłki nożnej. Nie do końca rozumiem jej zasady, nudzi mnie ten sport.
Ze względu na obfite opady deszczu i niedostępność kortów żaden z zaplanowanych na ten tydzień meczy nie odbędzie się.


Niepoprawna pisownia

meczuw

Niepoprawna pisownia