Poprawna pisownia

moment

Poprawna pisownia, znaczenie: moment to chwila, krótki odcinek czasu. Może oznaczać ten odcinek czasu, który wyodrębnia się ze względu na rozgrywające się w nim ważne wydarzenie. W matematyce i fizyce jest to także wielkość, która stosowana jest w mechanice bryły i do opisu ruchu (np. moment pędu).
Słowo moment należy zapisywać przez en. Zgodnie z zasadami ortograficznymi, cząstkę en należy zapisywać przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak: t, d. Ponadto, zapis ten można wytłumaczyć pochodzeniem słowa moment, które wywodzi się od łacińskiego momentum.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten moment był dla wszystkich zebranych niezapomniany, uroczystość była świetnie zorganizowana.
Warto było zapamiętać ten moment, chociażby dlatego, aby móc opowiadać o nim w przyszłości dzieciom.
Moment, w którym trzeba było spakować swoje rzeczy do walizki, nie należał do lubianych przez Olka.


Niepoprawna pisownia

momęt

Niepoprawna pisownia