Poprawna pisownia

marży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

marszy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa marsz.

Niepoprawna pisownia

marrzy

Niepoprawna pisownia