Niepoprawna pisownia

duł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dół

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik dół zapisujemy zawsze przez ó. Tłumaczy to zasada ortograficzna, która mówi, że ó zapisujemy wtedy, kiedy w wyrazie pokrewnym wymienia się na głoski: o, a, e. W tym przypadku wyraz dół możemy zdrobnić do pokrewnego dołek. Dzięki temu następuje wymiana ó na o.
Dół oznacza dziurę, która została wykopana w ziemi. Może również zostać użyty jako określenie poziomu, na przykład dół danego przedmiotu, budynku mieszkalnego czy krajobrazu. Może to także być zagłębienie w jakimś obiekcie. W języku potocznym oznacza przygnębienie, chandrę.

Przykłady poprawnej pisowni

Dół był tak głęboki, że pies nie mógł się z niego wydostać, dlatego trzeba było mu pomóc.
Stojąc wysoko na rusztowaniu, spojrzał w dół i poczuł ogromny niepokój, gdyż miał lęk wysokości.
Na dole wieżowca znajdowały się sklepiki oraz kawiarenki, a nad nimi mieściły się lokale biurowe.