Niepoprawna pisownia

ktura

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

która

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo która wprowadza pytanie, które ma na celu uzyskanie informacji precyzujących, o jakiej osobie lub jakim przedmiocie mowa. Dotyczy wyłącznie rzeczowników rodzaju żeńskiego. Może posłużyć także do wprowadzenia zdania podrzędnego, które będzie opisywało daną osobę lub przedmiot.
Wyraz która należy zapisywać przez ó. Pochodzi on od pokrewnego zaimka kto, a wymiana głoski ó na samogłoskę o decyduje o poprawnym zapisie.

Przykłady poprawnej pisowni

Każda dziewczynka, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu, musi uzyskać zgodę rodziców.
Powiedz mi, która sukienka będzie lepsza na dzisiejszy wieczór: czerwona, czarna czy zielona?
Paczka, która dzisiaj do ciebie przyszła, stoi w twoim pokoju na biurku, nie otwierałem jej.